REJESTRACJA ON-LINE

Facebook Image
Facebook Image
r.
Odsłon : 544118

Wdrożenie e-usług w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy
sp. z o.o. oraz w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER-MED" sp. z o.o.”
LOGO_UE

Uprzejmie informujemy, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. / Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER-MED" sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie e-usług w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. oraz w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER-MED" sp. z o.o.” w ramach Podziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 13.05.2016 – 28.06.2018

Wartość ogółem Projektu: 1 525 586,30 PLN

Kwota dofinansowania: 1 296 748,35 PLN

Projekt swoim zakresem obejmuje Lidera - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. oraz jednego Partnera - Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii „IZER-MED” sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu i jakości e-usług zakładając rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia.

W ramach projektu wdrożona zostanie platforma informatyczna oferująca funkcjonalności i e-usługi na 4 oraz 5 poziomie dojrzałości (12 e-usług na co najmniej 4 stopniu dojrzałości i 1 e-usługa na 3 stopniu dojrzałości). Udostępnione e-usługi: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-dokumentacja, e-archiwum, e-feedback, e-pełnomocnictwo, e-recepta, e-zlecenie, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-backup, e-deklaracje oraz Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla niepełnosprawnych. Dzięki wdrożeniu systemu, Partnerzy Projektu będą współpracowali ze sobą w ramach zlecenia, wykonywania i przesyłania wyników badań między placówkami medycznymi, co zdecydowanie przyspieszy diagnozowanie pacjentów oraz ich dalsze leczenie.

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane wskaźniki projektu:

1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja – 1 szt.
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja – 12 szt.
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.

 
free pokereverest poker revie