REJESTRACJA ON-LINE

Facebook Image
Facebook Image
r.
Odsłon : 430093

Zestawienie znaków z logo Dolnego Śląska

Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19-2

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2”, którego celem jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, jest realizowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, rzez 9 podmiotów leczniczych:

  • Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze
  • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach
  • Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
  • Szpital Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach
  • Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER - MED" Sp. z o.o.
  • „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie
  • Centrum Medyczne Karpacz S.A.
  • EMC Instytut Medyczny S.A.- Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
  • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Profesora Zbigniewa Religi – MEDINET Sp. z o.o.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. W jego efekcie partnerskie szpitale zostaną wyposażone w sprzęt i materiały niezbędnego do waliki z COVID-19.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2022 r.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o wartości 6 579 863,22 zł jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (5 592 883,73 zł) oraz z Budżetu Państwa.


COVID-0001

Grafika przedstawia informację o realizowanym projekcie W górnej części plakatu znajdują się nachodzące na siebie zielone i czarne trójkąty, poniżej zamieszczono tekst: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy europejskich „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2”. Cel projektu: niwelowanie  skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w prywatnych podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. Dofinansowanie projektu UE: 5 592 883,73 zł.

 
free pokereverest poker revie