REJESTRACJA ON-LINE

Facebook Image
Facebook Image
r.
Odsłon : 556332

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z pododdziałem wentylowanych mechanicznie


Oddział realizuje świadczenia w oparciu o kontrakt z NFZ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. poz. 1480), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. poz. 960).

Zadaniem i celem oddziału opiekuńczo-leczniczego jest zapewnienie pacjentom całodobowej opieki stacjonarnej pielęgniarskiej i lekarskiej. Stosujemy indywidualne leczenie farmakologiczne, rehabilitacyjne dla pacjentów przewlekle chorych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, w formie długoterminowej. Przygotowujemy chorego i rodzinę do ewentualnego powrotu pacjenta do domu i sprawowania opieki nad nim.

W ramach świadczeń oddział zapewnia:

- środki farmakologiczne
- materiały medyczne
- konsultacje lekarzy specjalistów
- zlecone badania diagnostyczne

Oddział posiada sprzęt i wyposażenie wymagane w zakładach opieki długoterminowej, niezbędne do pielęgnacji i kontynuacji leczenia.
Ponadto zapewniamy wykwalifikowaną kadrę medyczną - lekarzy, pielęgniarek, psychologa, logopedy, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, personelu pomocniczego.

Oddział posiada 25 łóżek na ulicy Sanatoryjnej 1 oraz 35 łóżek na ulicy Szpitalnej 1. Posiadamy 4 łóżka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w siedzibie Centrum.

Ordynator - kierownik oddziału:
lek. Beata Średnicka - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, tel. 75 7547158,

Pozostali lekarze oddziału:

lek. Marta Pyrcz-Filipowicz - specjalista anastezjologii i intensywnej terapii, tel: 75 7547158,
lek. Magdalena Kotowicz-Kilian, tel. 75 7172155 lub 75 7172157,
lek. Katarzyna Rzepka-Dawiskiba - specjalista pediatra, lekarz dyżurujący, tel. 75 7172155 lub 75 7172157,

Pielęgniarki oddziałowe:
ul. Sanatoryjna 1 - Bernadeta Lipińska, tel. 75 7547157,
ul. Szpitalna 1 - Renata Piątek, tel. 75 7172155 lub 75 7172157,

Psycholog: Łukasz Szymański

Regulamin przyjęcia i pobytu pacjenta w oddziale opiekuńczo-leczniczym

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
-
dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne;
- posiadana dokumentacja medyczna;
- skierowanie od lekarza POZ lub z oddziału szpitalnego;
- aktualna decyzja ZUS o wysokości świadczeń;
- dokumenty wymagane przy kwalifikacji do opieki długoterminowej - do pobrania (3,03MB).

Dokumenty niezbędne do przyjęcia należy złożyć osobiście w oddziale lub przesłać pocztą na adres Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer-Med Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 1 (lub Szpitalna 1), 58-580 Szklarska Poręba i koniecznie umieścić numer telefonu do osoby opiekującej się pacjentem. Chory po kwalifikacji do przyjęcia przez ordynatora oddziału, jest wpisany w kolejkę oczekujących lub powiadamiany telefonicznie o terminie przyjęcia, w przypadku istnienia wolnych miejsc w oddziale opiekuńczo-leczniczym.

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy przyjmuje również pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej długoterminowej.

 
free pokereverest poker revie