REJESTRACJA ON-LINE

Facebook Image
Facebook Image
r.
Odsłon : 544141

Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii IZER-MED. Sp. z o.o.”LOGO2_UE

Projekt nr: RPDS.06.02.00-02-0034/16
Tytuł projektu:
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii IZER-MED. Sp. z o.o.”
Fundusz UE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Programy Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie:
6.2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Cele projektu i planowane efekty - celem realizowanego projektu jest zakup wysokiej jakości sprzętu medycznego na poziomie AOS. Inwestycja skierowana zostanie na rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki oraz w sposób znaczący poprawi jakość i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii IZER-MED. Realizacja projektu zapewni pacjentom znaczącą poprawę w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej poprzez realizację kompleksowej, planowanej, ciągłej i zintegrowanej opieki oraz zagwarantowanie optymalnego wykorzystania środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne.

Wartość projektu - 2 687 069, 04 zł

Wkład Funduszy Europejskich - 2 284 008, 68 zł

Okres realizacji projektu - 2016-2018

 
free pokereverest poker revie