REJESTRACJA ON-LINE

Facebook Image
Facebook Image
r.
Odsłon : 430095

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER-MED" Spółka z o.o. w Szklarskiej Porębie jest wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 000000001855. Zostało utworzone uchwałą Nr 1/1/2001 z dnia 02.07.2001r. Zgromadzenia Wspólników „Izer–Med” Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie.

Przedmiotem działania ICPiCH "IZER-MED" Sp. z o.o. jest udzielanie:

1. stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- diagnostyki i leczenia chorób płuc i nowotworów;

- opieki nad pacjentami w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, która obejmuje swoim zakresem: inwazyjną wentylację mechaniczną oraz pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, zapewnienie im środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno – rekreacyjnych;

2. ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- onkologii,

- pulmonologii (w tym domowego leczenia tlenem);


W celu zapewnienia ciągłego, systematycznego doskonalenia jakości usług i realizacji zwiększających się wymagań i oczekiwań pacjentów w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii wdrożone zostały systemy: Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 od 2004 roku oraz HACCP od 2008 roku.

Opieki stacjonarnej udzielają:

- Oddział Chorób Płuc
- Oddział Onkologii Klinicznej
- Oddział Opiekuńczo–Leczniczy z pododdziałem wentylowanych mechanicznie

Specjalistyczne leczenie ambulatoryjne wykonywane jest w:

- Poradni onkologicznej
- Poradni pulmonologicznej
- Poradni domowego leczenia tlenem
- Poradni chirurgicznej
- Poradni neurologicznej
- Poradni okulistycznej
- Poradni stomatologicznej

Diagnostyka prowadzona jest przez:

- Pracownię badań obrazowych (TK, RTG, USG, EKG)
- Pracownię badań czynnościowych układu oddechowego
- Pracownię Endoskopii Układu Oddechowego
- Pracownię analityki medycznej i bakteriologii
- Pracownię polisomnografii

Dział Rehabilitacji obejmuje:

- Kinezyterapię
- Fizykoterapię
- Inhalatorium

 
free pokereverest poker revie