REJESTRACJA ON-LINE

Facebook Image
Facebook Image
r.
Odsłon : 544115

17. Dostawa serwera plików NAS wraz z dyskami twardymi dla Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Spółka z o.o.

16. Dostawa serwera, macierzy dyskowej, urządzenia klasy UTM i oprogramowania podnoszące bezpieczeństwo sieci dla Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Spółka z o.o.

15. Audyt cyberbezpieczeństwa w ramach umowy z NFZ w kontekście Zarządzenia NR 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców oraz Planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia oraz szkolenia kadry zarządzającej oraz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy w zakresie podstawowej świadomości bezpieczeństwa IT" - II postępowanie

14. Audyt cyberbezpieczeństwa w ramach umowy z NFZ w kontekście Zarządzenia NR 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców oraz Planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia oraz szkolenia kadry zarządzającej oraz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy w zakresie podstawowej świadomości bezpieczeństwa IT"

13. Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc w 2021r. dla Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie pneumonologii z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

12. Zapytanie ofertowe na doradztwo prawne i techniczne w zakresie realizacji projektu oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy dla projektu pn: "Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER-MED" Sp. z o.o."

11. Zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu pn: "Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" sp. z o.o."

10. Zapytanie ofertowe na realizację robót remontowo-naprawczych w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011"

9. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo-naprawczymi w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011" oraz Zapytanie ofertowe na realizację robót remontowo-naprawczych w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011"

8. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla prac remontowo-naprawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami remontowo-naprawczymi w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011"

7. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla prac remontowo-naprawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami remontowo-naprawczymi w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011"

6. Przetarg nieograniczony pn. „Renowacja leżakowni górnej i dolnej oraz wykonanie pochylni na terenie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Spółka z o.o.”

5. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej na remont leżakowni w ramach projektu pn.: EuRegioVital(e)2011 współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Saksonia 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1. Współpraca transgraniczna, Dziedziny wsparcia 2.Turystyka i działalność uzdrowiskowa, Kierunek Działań 5. Działania w dziedzinie uzdrowiskowej.

4. Świadczenie usługi pełnienia funkcji kierownika projektu EuRegioVital(e)2011 z dnia 31 października 2012 r.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu EuRegioVital(e)2011" z dnia 06 sierpnia 2012 r.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu EuRegioVital(e)2011" z dnia 18 lipca 2012 r.

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu EuRegioVital(e)2011" z dnia 22 lutego 2012 r.

 
free pokereverest poker revie