REJESTRACJA ON-LINE

Reklama
Facebook Image
r.
Odsłon : 352628

Rejestracja On-Line

Rejestracja Online

12. Zapytanie ofertowe na doradztwo prawne i techniczne w zakresie realizacji projektu oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy dla projektu pn: "Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER-MED" Sp. z o.o."

11. Zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu pn: "Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" sp. z o.o."

10. Zapytanie ofertowe na realizację robót remontowo-naprawczych w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011"

9. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo-naprawczymi w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011" oraz Zapytanie ofertowe na realizację robót remontowo-naprawczych w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011"

8. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla prac remontowo-naprawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami remontowo-naprawczymi w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011"

7. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla prac remontowo-naprawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami remontowo-naprawczymi w ramach projektu pn: "EuRegioVital(e)2011"

6. Przetarg nieograniczony pn. „Renowacja leżakowni górnej i dolnej oraz wykonanie pochylni na terenie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Spółka z o.o.”

5. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej na remont leżakowni w ramach projektu pn.: EuRegioVital(e)2011 współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Saksonia 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1. Współpraca transgraniczna, Dziedziny wsparcia 2.Turystyka i działalność uzdrowiskowa, Kierunek Działań 5. Działania w dziedzinie uzdrowiskowej.

4. Świadczenie usługi pełnienia funkcji kierownika projektu EuRegioVital(e)2011 z dnia 31 października 2012 r.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu EuRegioVital(e)2011" z dnia 06 sierpnia 2012 r.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu EuRegioVital(e)2011" z dnia 18 lipca 2012 r.

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu EuRegioVital(e)2011" z dnia 22 lutego 2012 r.

 
free pokereverest poker revie