REJESTRACJA ON-LINE

Facebook Image
Facebook Image
r.
Odsłon : 544111

Pododdział wentylowanych mechanicznie


Świadczenia udzielane są w ramach kontraktu z NFZ.
Ilość łóżek: 4.

Do oddziału można kierować pacjentów wymagających stałej lub okresowej wentylacji mechanicznej w przebiegu chorób:
1) porażenie ośrodka oddechowego w przebiegu uszkodzenia centralnego układu nerwowego;
2) zaostrzonej przewlekłej niewydolności oddechowej w przebiegu POCHP, rozedmy płuc i astmy;
3) choroby opłucnej i zniekształcenia klatki piersiowej.

Godziny rejestracji: 7.00 - 14.00
Tel:75 7547159

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:
- skierowanie od lekarza;
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;

- dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne;
- posiadana dokumentacja medyczna;
- aktualna decyzja ZUS o wysokości świadczeń;
- dokumenty wymagane przy kwalifikacji do opieki długoterminowej - do pobrania (3,03MB).

Warunki przyjęcia pacjenta:
- wykonanie tracheostomii i gastrostomii;
- ujemne posiewy z drzewa oskrzelowego, moczu i krwi;
- brak odleżyn;
- brak wskazań do leczenia w oddziale intensywnej terapii. 
free pokereverest poker revie